Perquè un catàleg d'espais naturals del municipi?

El patrimoni natural del municipi de Villalonga és excepcional. El Circ de la Safor que dóna nom a la comarca, és un fenomen extraordinari, un afonament càrstic d'unes dimensions espectaculars i a més a més amb una forma circular que encara el fan més especial. I a més a més, el punt més elevat d'aquest cercle muntanyenc supera els 1.000 metres d'altura, fet que fan que lligat a la seua proximitat a la costa, els vents de llevant provoquen una pluviositat anual que es troba entre les més elevades del País Valencià, fet que és important per entendre aquest afonament tan gran.

Aquesta pluviositat juntament amb el relleu tan abrupte, fan que Villalonga compte amb una biodiversitat molt gran i de gran valor ambiental. El fet que a sobre passe el riu Serpís formant l'estret de l'Infern i el Racó del Duc fan encara més important el nostre patrimoni natural.

És per tot això que el consistori ha pres consciència de la bona gestió del territori que ens envolta. Pensem que és necesari la ordenació i la planificació no només del territori urbà o urbanitzable sinó també de l'agrícola i del forestal.

Aquest motiu ens ha dut a organitzar el municipi per espais naturals diferents. Cada espai està format per unes característiques geomorfològiques i d'ús semblants.

Aquesta organització ens ajudarà molt a organitzar el municipi i les accions que d'ara endavant mamprendrem. És una forma de poder ajudar als propietaris privats que són més del 70% de la propietat de la terra.

Aquest catàleg vol primer, organitzar i diferenciar, per després generar eines i instruments que puguen facilitar la gestió al municipi i principalment al propietari.

Cada espai tindrà el seu Pla Especial, on s'inventariarà el qui hi ha a cada un d'ells i es proposaran accions tant municipals com propostes pels propietaris amb l'objectiu final de poder assessorar-lo i en cas de trobar finançament ajudar-lo.

Aquest és la idea del Catàleg d'Espais Naturals Singulars del nostre municipi.