Territori i paisatge

El fonament d'una bona gestió política d'un municipi hauria d'ésser una bona gestió territorial. Tractar de treballar el municipi no únicament com un poble sinó com un espai físic ple de persones i d'activitats. Tenir-les al màxim en compte, i tractar de compaginar els usos de forma sostenible i respectuosa per a les persones i per a les altres activitats i usos.

Aquesta és la regla que tots els manuals de gestió municipal expliquen i indiquen. Així doncs la gestió ambiental no es converteix en un aspecte més de l'ajuntament sinó és el pilar fonamental que ha de guiar totes les regiduries i tota l'activitat de l'ajuntament, ser sostenible és la base de tota bona gestió.

En aquest primer bloc, Villalonga#Vilaverda vol començar aquest camí de la transversalitat i així crear instruments i eines que puguen servir als veïns i a les veïnes per tal de fer més sostenibles les seues activitats i per tal de fer-les compatibles les unes amb les altres i alhora en molts casos millorar el seu rendiment i perfeccionar el seu funcionament.

El territori i el paisatge són tot el municipi de Villalonga, des del casc urbà i per tant el seu patrimoni humà i cultural fins a les propietats privades del camp i la muntanya, el seu patrimoni natural i agrícola. I cal tenir-lo en compte com un tot.