Avantatges del segell

Que hi guanya l'empresari?

L'ajuntament atorgarà el segell en un format de qualitat per tal que siga emprat per l'empresa en la seua comunicació (facebook, web, blog, tríptics, papereria...).

També l'ajuntament a través d'aquesta web informarà de les empreses que en formen part i dels avanços que van prenent amb el propi segell.

Igualment, a través d'aquest projecte l'ajuntament anirà obrint campanyes puntuals per tal de recolzar a les empreses que s'unisquen a aquest segell per tal de recolzar-les sempre mitjançant accions relacionades amb el territori, la seua sostenibilitat i bona gestió.

Que hi guanya el municipi?

Villallonga guanya una estratègia col·lectiva i participativa en torn a la modernització i sensibilització ambiental de les empreses.

Amb aquest segell el nostre municipi pot oferir un recolzament actiu a l'empresariat que s'hi vullga afegir.

A canvi de complir paràmetres que suposen millores per a tots i totes (disminució de la contaminació lumínica, disminució del consum d'aigua, millora en el reciclatge, aposta per altre tipus de mobilitat...) l'ajuntament presta un servei de difusió i de recolzament material en temes ambientals.

El projecte és innovador i posa el nostre municipi en l'avantguarda de les polítiques ambientals de tot l'estat, això pot ajudar de forma important a recercar fonts de finançament per tal de recolzar l'etiquetatge i per tant als/a les empresaris/es que participen d'ell.