Definim que és una "Escola Verda"

A l'estat espanyol la primera xarxa d'escoles verdes va nàixer a Catalunya i naix amb aquestes finalitats:

"El programa Escoles Verdes sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.

I, per tant, es plantegen tres grans objectius:

  • Ajudar els centres a incorporar els valors de l'educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l'entorn, etc.).
  • Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn.
  • Afavorir l'intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius. Fer xarxa.

Al País Valencià no hi ha cap xarxa organitzada d'escoles verdes i és per això que volem ser pioners i innovadors en aquest aspecte.

I com ho farem a Villalonga?

El fet de no existir cap estructura, ni pla ni xarxa, ens permet crear i organitzar la nostra pròpia xarxa i oferir-la a la resta d'escoles del País Valencià, a la espera que la Generalitat Valenciana aposta d'una vegada per la educació ambiental en l'escola.

La proposta presentada que ara s'ha de consensuar amb les escoles i l'institut, i on també podran participar els veïns i veïnes, consisteix en aqust plantejament:

  • Les escoles hauran de complir 1 programa entre 5 programes ambientals relacionats amb diferents temes presents al centre: mobilitat, residus, aigua, agricultura i territori.
  • L'ajuntament és compromet a ajudar a desenvolupar els 5 programes recolzant amb materials i facilitats als centres educatius (mitjançant campanyes, p.ex).
  • Una vegada es complisca 1 dels 5 progames s'atorgarà el distintiu d'escola verda i el centre entrarà a la xarxa de centres educatius verds de l'ajuntament de Villalonga. Aquest pas es farà mitjançant un acord-conveni entre escola/institut- ajuntament.
  • Cada nou curs el centre educatiu haurà de sumar-se a un nou programa, fins arribar als cinc programes i treballar per aconseguir uns objectius marcats en cada programa, sense de deixar de treballar en els que ja estan en marxa.
  • Cada curs es revisaran els programes en marxa (a mode d'auditoria) i s'ajudarà al centre a complir-los
  • Una vegada els cinc programes estiguen en marxa, el centre es excel·lent en educació ambiental i haurà de treballar per mantenir els programes i respondre als reptes que es plantegen anualment des de la pròpia xarxa d'escoles verdes.

CAL DIFERENCIAR ENTRE ECOESCOLA (AMB XARXA INTERNACIONAL I METODOLOGIA DETERMINADA) I ESCOLA VERDA MUNICIPAL. ADJUNTEM ALGUNS LINKS PER ENTENDRE-HO BÉ:

Links i exemples d'escoles verdes i de xarxes:

ECOESCUELAS:

ESCOLES VERDES