Què és la custòdia del territori?

La custòdia del territori és un conjunt d'estratègies i instruments que pretenen d'establir acords i vies de col·laboració entre diferents agents públics i privats, amb l'objectiu de conservar els valors naturals, culturals i paisatgístics del territori i promoure un ús responsable dels seus recursos. (Declaració de Montesquiu de Custòdia del Territori aprovada l'11 de novembre de 2000).


En sentit més específic, la custòdia del territori es pot entendre com un procediment d'acord voluntari entre un propietari i una entitat de custòdia, i es basa en un dels diferents mecanismes d'acord de custòdia possibles, amb o sense base jurídica. "La custòdia del territori a les Gavarres." Basora Roca X. & Sabaté i Rotés X.

Podeu consultar i saber més sobre custòdia del territori a les següents webs:

AVINENÇA: Associació Valenciana de Custòdia del Territori:

www.custodiaterritorivalencia.org

XCT: Xarxa Custòdia del Territori:

www.custodiaterritori.org

Plataforma de la Custodia del Territorio:

www.custodia-territorio.es