Urbanisme patrimoni i medi ambient

El procés natural i lògic de l'urbanisme es fonamenta en tres fases;

Planificació > Urbanització > Construcció
 
Aquest senzill procés que fa de l'urbanisme un fet sostenible, ha estat la clau de la principal crisi econòmica que patim ara per ara. A l'estat espanyol des d'antic la normalitat ha estat fer el procés en l'ordre contrari:
 
Construir > Urbanitzar > Planificar
 
 
 
Evidentment això ha generat una il·legalitat darrere d'altra i els Plans Generals d'Ordenació Urbana, es van crear per assegurar l'ordre natural del procés (el primer). Però així i tot el procés no s'ha detingut desvirtuant-se encara més a l'haver lleis i instruments contradictoris.
 
És per això que el patrimoni i l'urbanisme són tan importants en una gestió responsable del territori.
 
Per eixa raó Villalonga#Vilaverda, vol incidir també en la forma de fer urbanisme i en la de tractar el nostre patrimoni cultural i també urbà.
 
Mitjançant una normativa de bones pràctiques ambientals, afegida al PGOU, seria possible aconseguir que cada ampliació/ modificació/ revisió del PGOU comptara amb tot un seguit de mesures i actius que millorarien i molt la vida del veí/ veïna, faria més pròxim l'urbanisme, més integrat i menys dramàtic
 
De la mateixa forma és important abordar canvis en el PGOU que suposen la millora i el condicionament d'espais periurbans degradats, d'espais urbanitzats a mitges o d'espais urbans comuns.
 
Això és el que pretén fer Villalonga#Vilaverda en aquest apartat que no començarà fins que s'establisca una comissió municipal i un grup de participació ciutadana al respecte.