Figures de protecció del municipi de Villalonga

La legislació valenciana genera tot un seguit de figures de protecció que asseguren la conservació dels valors naturals més importants del nostre territori.

Aquestes figures estan escampades per tot arreu del País Valencià i poden tenir diferents categories. Aquestes categories les marca la legislació i poden tenir diferents gestors, el propi estat espanyol, la Generalitat Valenciana, la Unió Europea o el propi municipi.

En aquest apartat es revisaran les figures de protecció qeu tenim al nostre municipi i en cadascuna de les zones protegides es citarà la legislació a complir, la ubicació i la informació corresponent.

Aquestes figures són generadores de vida i necesàries per a la nostra supervivència. Igualment són espais que han quedat protegits per tractar-se de llocs que alberguen una gran belles o una importància referida a la biodiversitat o als recursos naturals que depenen d'elles. Alhora  aquestes zones també poden esdevenir importants generadores d'economia doncs ben gestionades poden ser un atractiu per al turiste cada dia més sensibilitzat o per a inversions interesades amb espais especials, protegits i ben gestionats com poden ser aquests indrets.