L'educació ambiental a Villalonga

1- Definició d'eduació ambiental

L'educació ambiental és l'educació orientada a ensenyar com els ambients naturals funcionen i en particular com els éssers humans poden controlar els ecosistemes per a viure de manera sostenible, minimitzant la degradació, la contaminació de l'aire, aigua o sòl, i les amenaces a la supervivència d'altres espècies de plantes i animals.

La paraula "educació ambiental" va ser usada per primera vegada pel dr. William Stapp de la Universitat de Michigan en 1969. A més de conscienciar a la població a través de l'educació, molts governs busquen solució a l'agressió ambiental amb les energies alternatives, les quals aprofiten els factors ambientals i no creen alteracions de mitjà. Nicholas Smith-Sebasto establix que l'educació ambiental es compon de quatre elements constituents:

  • Fonaments ecològics
  • Conscienciació conceptual
  • Investigació
  • Avaluació de problemes
  • Capacitat d'acció

2-El projecte d'educació ambiental de Villalonga

Coneixedors i coneixedores de la importància de la educació ambiental per a tots i totes però sobre tot per a la generació de sensibilitats ambientals en els meus menuts que puguen fer que en un futur treballen i gestionen conscients de la realitat on viuen, l'Ajuntament de Villalonga està redactant un Pla d'Educació Ambiental que es composa de les seccions que teniu en aquest menú de la vostra esquerra.

Amb aquesta divisió volem facilitar per una banda a les escoles i a l'institut eines i instruments així com aprofitar el treball que ja estan fent per tal de unir forces i visualitzar el treball fet, el que resta per fer, organitzar-lo i facilitar-lo.

Per altra banda el Pla inclou diferents campanyes de sensibilització respecte a l'ús de la energia, als residus, al territori, a l'agricultura...per tal d'anar informant per un costat i animant per un altre, ha que els veïns i veïnes preguen una posició activa al respecte.

En aquesta secció anirem explicant el Pla d'Educació Ambiental i alhora penjant tots els passos seguirem, les campanyes que realitzem i les accions que volem dur a terme.

3-Alguns links, exemples i informació respecte a la educació ambiental

ENTITATS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL:

Entitats EA de l'Estat Espanyol:

PUBLICACIONS D'EDUCACIÓ AMBIENTAL

AGENDES 21

AGENDES 21 ESCOLARS

ORGANISMES OFICIALS

ESTRATÈGIES D'EDUCACIÓ AMBIENTAL